Αρθροπλαστική Ώμου

Αρθροπλαστική ώμου

Μια νεότερη αρθροπλαστική του ώμου ονομάζεται ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου. Αυτή η χειρουργική επέμβαση αναπτύχθηκε στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1980, και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2004. Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου χρησιμοποιείται συχνά για ανθρώπους που έχουν αρθρίτιδα ώμου σε συνδυασμό με μια ανεπανόρθωτη ρήξη στροφικού πετάλου. Γίνεται επίσης, για τους ασθενείς με πολύ σύνθετα προβλήματα ώμο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απέτυχαν σε  προηγούμενες χειρουργικές θεραπείες.

- Τι είναι η αρθροπλαστική ώμου;

Η ολική αρθροπλαστική ώμου είναι η λύση που προσφέρει η σύγχρονη ορθοπαιδική χειρουργική σε καταστάσεις που καταστρέφουν την άρθρωση του ώμου όπως οστεοαρθρίτιδα, μετατραυματική αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεονέκρωση, αρθροπάθεια λόγω ρήξης του τενοντίου πετάλου και μερικές φορές βαρειά κατάγματα του ώμου που προκαλούν έντονο πόνο και σημαντικό περιορισμό της κίνησης και της λειτουργίας όλου του άνω άκρου.

Η αρθρική επιφάνεια του βραχιόνιου οστού και της υποδοχής της ωμοπλάτης (κεφαλή βραχιόνιου και γληνοειδής) αφαιρούνται για να δημιουργηθεί χώρος για την αντικατάσταση της άρθρωσης.

Αντικαθιστούμε τις αρθρικές επιφάνειες αντίστροφα από την ανατομική τους σχέση. Στη θέση της ωμογλήνης τοποθετείται μια μεταλλική σφαίρα και στη θέση της βραχιόνιας κεφαλής τοποθετείται μια κοίλη επιφάνεια που αποτελείται από πλαστικό (πολυαιθυλένιο) και στηρίζεται σε ένα στειλεό, ο οποίος εισέρχεται εντός του αυλού του βραχιονίου. Με τον τρόπο αυτό, η κοίλη επιφάνεια του βραχιονίου κινείται επί της αντίστοιχης σφαίρας της ωμογλήνης, το αντίθετο δηλαδή με αυτό που συμβαίνει στο φυσιολογικό ώμο (κεφαλή βραχιονίου-σφαίρα, ωμογλήνη-κοίλη επιφάνεια).

Η επέμβαση αρθροπλαστικής ώμου συνήθως διαρκεί περίπου δύο ώρες. Η τομή της επέμβασης συνήθως έχει μέγεθος 8 έως 12cm και γίνεται κατά μήκος του μπροστινού τμήματος της άρθρωσης του ώμου. Η επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως υπό γενική αναισθησία.

- Ανάρρώση

Τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι καλά όσον αφορά στην ανακούφιση από τον πόνο, στη λειτουργικότητα του ώμου και στη γενικότερη ικανοποίηση του ασθενή. 

Θα πρέπει να φορέσετε επίδεσμο ανάρτησης κατά την έξοδό σας από το χειρουργείο. Ο χρόνος μέχρι τη λήψη εξιτηρίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

- Μετεγχειρητικά

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής με ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου συμμετέχει σε ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης και εκπαιδεύεται από τον φυσιοθεραπευτή στη χρήση της νέας του άρθρωσης.

Εικόνες απο περιστατικά