Επικοινωνία
  • Θέος Χρήστος
  • Ορθοπαιδικός - Χειρούργος
  • Σωτήρος Διός 13-15 & Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Πειραιάς
  • Κρέμου 123, Καλλιθέα
  • 210 4134141 (Ιατρείο Πειραιά )
  • 210 9530281 (Ιατρείο Καλλιθέας )
  • 6932448521, 6940261438, 6989595406
  • christostheos@gmail.com